Prima pagina   <   Servicii

Servicii
 • transport de marfă pe infrastructura feroviară publică şi privată de pe întreg teritoritoriul maghiar,
 • logistica feroviară (naţional şi internaţional),
 • asistenţă de specialitate în domeniul transportului feroviar,
 • închiriere de vagoane pentru transportul de mărfuri,
 • închiriere de locomotive,
 • sprijin informatic

manevre tehnologice ale materialului rulant de cale ferată, precum:

 • compunerea trenurilor şi a convoaielor de manevră
 • descompunerea trenurilor şi a convoaielor de manevră
 • introducera şi scoaterea vagoanelor de la fronturile de încărcare/descărcare
 • potrivirea la fronturile de încărcare/descărcare
 • alegerea (separarea) vagoanelor pe categorii date de tipul mărfii, tipul vagoanelor, starea vagoanelor, clienţii expeditori sau destinatari, etc.